Pranie Tapicerki Samochodowej
Kompleksowe Czyszczenie
Pranie Tapicerek Samochodowych
Naprawa Tapicerki Samochodowej
Naprawa i Renowacja
Szycie i Naprawa Tapicerki Samochodowej
Aplikacja Wosku
Wysokiej Jakości
Aplikacje Wosku
Pranie Tapicerki Meblowej
Pranie Tapicerki Meblowej
PAROWE EKSTRAKCYJNE
Slide 2
Mechaniczno-Ekstrakcyjne
Pranie Dywanów U Klienta
Slide 2 - copy
Mechaniczne
Pranie Dywanów Na Wskroś
Slide 2 - copy - copy
Mechaniczno - Ekstrakcyjne
Pranie Wykładzin Biurowych
Mycie Witryn
Mycie Witryn Sklepowych
previous arrow
next arrow
 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Parowej Myjni Samochodowej "GREEN-CLEAN? , zwanych dalej klientami.
 2. GREEN-CLEAN Halo Myjka " prowadzi działalność w postaci myjni parowej z dojazdem do klienta na terenie Raciborza i okolic , gdzie usługa mycia i pielęgnacji pojazdów jest  wykonywana bezpośrednio u klienta oraz stacjonarnie na miejscu
 3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 17:00 W Soboty do 15:00
 4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku.
 5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem 504412875  lub strony  www.green-clean.pl.
 6. Płatność za usługę mycia pojazdu następuje przed lub po jej wykonaniu, gotówką. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiana jest na życzenie klienta.
 7. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim ustaleniu warunków współpracy. Mycie pojazdów w myjni parowej odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia  przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
 9. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia.
 10. Klient po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik , włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien.W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 11. Po wyjeździe z myjni reklamacji związanej z wykonaną usługą nie uwzględnia się.
 12. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta. Zamawiając wyżej wymienione usługi klient potwierdza zaznajomienie się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami .
 13. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.Zlecenie pracownikowi myjni przez klienta wykonania innych usług, niż usługa mycia, w szczegóelności wprowadzenia pojazdu,oraz wyprowadzania pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia,następuje na ryzyko i odpowiedzialność klienta, który w takim przypadku powinien sprawować osobisty  nadzór nad wykonywaniem takich usług.
 14. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
 15. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem ) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 16. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.green-clean.pl
 17. Właścicielem strony jest Green Clean
 18. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2011 roku.
 19. Ewentualne zmiany cennika jak również regulaminu , następują w formie pisemnej ,a datę ważności uważa się datę opublikowania na stronie www.green-clean.pl